Styret

På digitalt årsmøte 1-8 juni 2020 ble følgende styre valgt:

Styreleder: Torbjørn Mohn
Styremedlem:  Frida Kulleseid   
Styremedlem: Egil Arne Larsen 
Styremedlem: Øivind Tunold Rasmussen  
Styremedlem: Andrea Rørvik Marti
Varamedlem: Monica Sæle
Varamedlem: Gro Aarli

For kontaktinformasjon, sjekk informasjonnskrivet fra desember 2019, eller logg inn på Vestbo sin portal: “Min Side”
Du finner det der under “OPPSLAG OG PUBLISERINGER”.   

(På grunn av personvernreglene som nå gjelder kan vi dessverre ikke lenger publisere adresser og telefonnummer til styremedlemmene på denne siden)