Styret

På generalforsamling 7/5-2019 ble følgende styre valgt:

Styreleder:       Torbjørn Mohn
Styremedlem:  Reidar Gravdal   
Styremedlem:  Frida Kulleseid   
Styremedlem:  Egil Arne Larsen 
Styremedlem: Øivind Rasmussen  
Varamedlem:   Andrea Rørvik Marti

For kontaktinformasjon, sjekk informasjonnskrivet fra desember 2018, eller logg inn på Vestbo sin portal: “Min Side”
Du finner det der under “OPPSLAG OG PUBLISERINGER”.   

(På grunn av personvernreglene som nå gjelder kan vi dessverre ikke lenger publisere adresser og telefonnummer til styremedlemmene på denne siden)